Regulamin wynajmu

apartament Gdańsk

wynajem
rent
Gdańsk
apartamentów
rent
apartment
luksusowy
wynajem apartamentów
rent apartment
luksusowy apartament Gdańsk
wynajem apartamentów
rent apartment
luksusowy apartament Gdańsk

Regulamin wynajmu apartamentów Quality Apartments

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz warunków Umowy najmu.

REZERWACJA

1. Rezerwacji można dokonać:

– w formie elektronicznej, wypełniając formularz na naszej stronie;

– wysyłając zapytanie o dostępność terminu na adres e-mail: rent@qualityapartments.pl;
– telefonicznie pod numerem telefonu: +48 791 417 555.

ZADATEK I PŁATNOŚĆ

1. Wysokość zadatku wynosi 30% kwoty całkowitej. Powinien on zostać zaksięgowany na koncie bankowym Quality Apartments w ciągu 48 godzin, wówczas następuje rezerwacja ustalonego wcześniej terminu. Numer konta bankowego zostanie podany
w mailu zwrotnym. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz rezerwowany termin.
2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
3. W momencie zakwaterowania wynajmujący zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 200-400 zł
w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy Najemcy.
4. W cenie apartamentu zawarte są opłaty za media, pościel i ręczniki oraz opłata klimatyczna.
5. Formy płatności:
– gotówką przy odbiorze kluczy;
– wpłata na konto bankowe Quality Apartments.

WARUNKI NAJMU

1. Warunkiem zakwaterowania jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz uregulowanie należności za cały pobyt.
2. Klient zobowiązany jest do poinformowania (telefonicznie bądź drogą elektroniczną) o planowanej godzinie odbioru kluczy co najmniej dzień przed przybyciem.
3. Przekazanie apartamentu przez Wynajmującego możliwe jest od godziny 15:00. Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość indywidualnego wyznaczenia godzin przyjazdu i wyjazdu, jeżeli nie kolidują
z kalendarzem rezerwacji.
4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-6:00.
6. Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji. Nie stosowanie się do powyższej zasady skutkuje możliwością natychmiastowego wypowiedzenia umowy.
7. Goście zobowiązani są do opuszczenia apartamentu do godz. 22:00.
8. Zwierzęta akceptowane są jedynie po wcześniejszym ustaleniu z wynajmującym, na specjalne życzenie.
9. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
10. Klient zobowiązuje się do pozostawienia obiektu w stanie, w jakim go zastał. Ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone w apartamencie oraz jego wyposażeniu.
11. Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 150 złotych.

apartament Gdańsk

wynajem
rent
Gdańsk
apartamentów
rent
apartment
luksusowy
wynajem apartamentów
rent apartment
luksusowy apartament Gdańsk
wynajem apartamentów
rent apartment
luksusowy apartament Gdańsk