Regulamin wynajmu

Regulamin wynajmu apartamentów
Quality Apartments

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji apartamentów. Dokonanie
rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz
warunków Umowy najmu.

 

REZERWACJA

Rezerwacji można dokonać:

 • formie elektronicznej, wypełniając formularz na naszej stronie
 • wysyłając zapytanie o dostępność terminu na adres e-mail: rent@qualityapartments.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 791417555

 

ZADATEK I PŁATNOŚĆ

 • Wysokość zadatku wynosi 30% kwoty całkowitej. Powinien on zostać zaksięgowany na koncie
  bankowym Quality Apartments w ciągu 48 godzin, wówczas następuje rezerwacja ustalonego
  wcześniej terminu. Numer konta bankowego zostanie podany w mailu zwrotnym. Prosimy
  o wpisanie w tytule przelewu: Imię i Nazwisko oraz rezerwowany termin.
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 • W momencie zakwaterowania wynajmujący zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 200-400 zł w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy Najemcy.
 • W cenie apartamentu zawarte są opłaty za media, pościel i reczniki, opłata
  klimatyczna.

Formy płatności:

 • gotówką przy odbiorze kluczy
 • wpłata na konto bankowe Quality Apartments

 

WARUNKI NAJMU

 • Warunkiem zakwaterowania jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz uregulowanie
  należności za cały pobyt.
 • Klient zobowiązany jest do poinformowania o planowanej godzinie odbioru kluczy co
  najmniej dzień przed przybyciem telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Przekazanie apartamentu od godziny 15.00. Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić
  do godziny 13.00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość indywidualnego wyznaczenia
  godzin przyjazdu i wyjazdu, jeżeli nie kolidują z kalendarzem rezerwacji.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-6.00
 • Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w apartamencie nie może przekraczać
  liczby podanej podczas rezerwacji. Nie stosowanie się do powyższej
  zasady skutkuje możliwością natychmiastowego wypowiedzenia umowy.
 • Goście zobowiązani są do opuszczenia apartamentu do godz.22.00
 • Nie akceptujemy zwierząt (jedynie po wczesniejszych ustaleniu z wynajmujacym, na specjalne życzenie).
 • W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 • Klient zobowiązuje się do pozostawienia obiektu w stanie,
  w jakim go zastał. Ponosi on pełną odpowiedzialność
  finansową za ewentualne szkody wyrządzone w apartamencie
  oraz jego wyposażeniu.
 • Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi
  opłatę w wysokości 150 złotych.

 

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU